Gaudì

Gaudì

Sunday, 19 October 2014

Bir Parça Sohbet / Small Chat


Bir Parça Sohbet / Small Chat
Kamusal Alanda kullanılan kentsel mobilyalar kent kimliğini ve kent imajını etkileyen ögelerden biridir. Kent kimliği bu fonksiyonel günlük kullanım ögeleri ile pekişir.
Ote yandan, Istanbul  kamusal alanlarında kullanılan standart kent mobilyaları mekanın kimliğini yansıtamamakta, özellikle yoğun kullanılan kentsel mekanlarda sürdürülebilir, vandalizme dayanaklı kentsel mobilyalara ihtiyaç duyulmaktadır.
 Bu proje gelecekte nasıl bir kamusal mekan sorusuna cevap ararken; kamusal mekanda  bireyin  hem mekanla hem de diğer kentlilerle diyaloguna imkan veren temel donatı elemanlarından “oturma birimi”ni ele almaktadır.
Fındıklı Parkı’nda birbiriyle diyalog halinde iki mekanda uygulanması düşünülen ve kent kimliğini yansıtan, çevre dostu malzemeden, kullanışlı ve vandalizme dayanıklı, parkın simgesi olabilecek nitelikte tasarlanacak oturma birimleriyle, hem kamusal alana, hem de kamusal alanda yer alacak fonksiyonel, aynı zamanda estetik değere sahip bir objenin sürekliliğinin sağlanmasında en önemli etken olan malzeme ve tasarımına dikkat çekilmesi ve farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.
Kollektif bir tasarım ve katılımcı bir uygulama süreciyle gerçekleştirilecek proje, İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle düzenlenecek tasarım atölyesinden sonra, kullanıcılarının da katılımıyla Fındıklı Park’ında uygulanacaktır.

No comments:

Post a Comment